Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Upprustning och uppgradering hos Unipetrol

tors, 04/12/2014 - 10:14 CET

ÅF i Tjeckien har vunnit en internationell upphandling om upprustning och uppgradering av två ångpannor med kapacitet på 100 ton/tim vardera.

ÅF i Tjeckien har vunnit en internationell upphandling om upprustning och uppgradering av två ångpannor med kapacitet på 100 ton/tim vardera.

 

I uppdraget ingår att ta fram olika moderniseringsalternativ och ekonomiska analyser. Eventuellt ingår också genomförbarhetsstudier, framtagning av anbudshandlingar och stöd under upphandlingen vad gäller miljökonsekvensbedömning och ansökan om bygglov.

Unipetrol RPA ingår i ORLEN Group och är ett av de största petrokemiföretagen i Centraleuropa. Syftet med studien är att ta fram potentiella lösningar för ångkällan som består av två pannor med en sammanlagd kapacitet på 200 ton/tim. Studien är indelad i två etapper och därefter dokumentationsarbete i tre etapper.

Första etappen är en studie av olika tekniska lösningar för panncentralen. Minst en av dessa lösningar ska gälla en utbyggnad av den befintliga pannan. I första etappen ingår också en ekonomisk och finansiell analys.

Etapp två gäller en detaljerad vidareutveckling av den mest genomförbara av de alternativ som bedömts i föregående faser; här ska tekniska uppgifter tas fram till anbudshandlingarna liksom uppgifter för miljökonsekvensbeskrivningen och utsläppstillstånd och bygglov.

Avtalets sammanlagda värde uppgår till 0,44 miljoner euro. Avtalet kan förbättra vårt utgångsläge i konkurrensen om att få huvudansvaret för byggandet av den nya panncentralen.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Vladislava Balonova.

Related images