Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Utbyggnad och förnyelse av avloppsreningskapacitet

mån, 17/11/2014 - 13:10 CET

För att möta befolkningstillväxten i Stockholm gör Stockholm Vatten en storsatsning inom avloppsreningskapacitet. ÅF vann upphandlingen om elkraft och tele samt automation.

För att möta befolkningstillväxten i Stockholm gör Stockholm Vatten en storsatsning inom avloppsreningskapacitet.  ÅF vann upphandlingen om elkraft och tele samt automation.

 

Stockholm är en snabbt växande stad. För att möta denna befolkningstillväxt ser Stockholm Vatten ett behov av att bygga ut och förnya avloppsreningskapaciteten. Detta sker genom att koncentrera kapaciteten till Henriksdals reningsverk, som utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. En ny tunnel från Bromma till Henriksdal kommer att byggas och reningsverket i Bromma kommer att stängas och läggas ner. Hela investeringen är på c:a 6 miljarder kronor och finansieras till stor del av den attraktiva tomtmark som frigörs i samband med nedläggningen av Bromma reningsverk.

 

Utvecklingen av Henriksdals reningsverk och bygget av den nya tunneln inleds 2016 och kommer att pågå i c:a tre år. Tunneln blir drygt 15 km lång och kommer att gå 30-90 m under marknivå.

 

De satsningar som Stockholm Vatten gör i Sickla och Henriksdal kommer att innefatta ny förbehandling i Sickla med ny pumpstation, ny grovrening och försedimenteringsbassänger. Henriksdalsanläggningen får ny maskinutrustning och ny teknik med bland annat membramseparering.

 

Miljön kommer att påverkas positivt på många sätt av detta projekt, både genom minskade tunga transporter till Henriksdal och Sickla, och via reningsteknik av världsklass i Henriksdalsverket.

 

ÅF har vunnit två av områdena i den upphandling som pågått under 2014; anbudsområde 2 Elkraft och Tele samt anbudsområde 3 Automation. Under hösten pågår systemprojektering och Stockholm Vatten har option på att anlita ÅF även för detaljprojektering samt konsulttjänster under entreprenadtiden.

 

ÅFs uppdrag innefattar att ta fram en lösning för kraftförsörjning av hela anläggningen, inklusive reservkraftsmatning, samt styrning och övervakning av hela anläggningen med modern och säker teknik.

Om du har några frågor om projektet kan du kontakta Juha Mattila.

Related images