AFRY press release generic image

Valberedning i ÅF utsedd

tors, 09/29/2011 - 13:23
Regulatory
För mer information:Viktor Svensson, Informationschef                               070-657 20 26


Till valberedning i ÅF AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut
vid ordinarie årsstämma 2011:

  * Staffan Westlin, styrelsemedlem ÅFORSK (tillika ordförande i valberedningen)
  * Ulf Dinkelspiel, ordförande ÅF AB
  * Conny Karlsson, CapMan
  * Åsa Nisell, Swedbank Robur
  * Jan Särlvik, Nordea Fonder


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag fler än 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files