Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Valberedning i ÅF utsedd

mån, 25/10/2010 - 11:00 CEST

För mer information:

 

Viktor Svensson, Informationschef

 

070-657 20 26Till valberedning i ÅF AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2010:

- Staffan Westlin, styrelsemedlem Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
(tillika ordförande i valberedningen)

- Ulf Dinkelspiel, ordförande ÅF AB

- Åsa Nisell, Swedbank Robur

- Peter Rudman, Nordeas Fonder


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag fler än 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.