AFRY press release generic image

Valberedning i ÅF utsedd

tis, 10/25/2005 - 09:52
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Vid ordinarie bolagsstämma i ÅF 2005 beslutades att en representant för Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk) ska sammankalla en nomineringskommitté - valberedning, som består utav representanter för företagets största aktieägare. Till valberedning har nu utsetts: - Lena Treschow Torell, VD IVA (ordförande valberedningen) - Gunnar Svedberg, ordförande ÅForsk - Björn Lind, SEB ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.