AFRY press release generic image

Valberedningens förslag till styrelse i ÅF inför årsstämman 2007

tors, 02/22/2007 - 10:35
För mer information: Jonas Wiström, VD 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/070-657 20 26 Valberedningen för ÅF föreslår årsstämman den 8 maj att välja Ulf Dinkelspiel till ny ordförande och Patrik Enblad och Jon Risfelt till nya ordinarie styrelseledamöter. Ulf Dinkelspiel föreslås ersätta Carl-Erik Nyquist som styrelsens ordförande. Carl-Erik Nyquist lämnar därmed ÅF styrelse där han varit ordförande sedan 2002. Valberedningen föreslår att ÅFs styrelse ska utökas från sju till åtta ledamöter: Till ledamöter föreslås omval av Ulf Dinkelspiel (föreslagen ordförande), Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Peter Sandström, Helena Skåntorp samt Lena Treschow Torell. Nyval föreslås av Patrik Enblad och Jon Risfelt. Ulf Dinkelspiel, född 1939, har varit ordinarie styrelseledamot i ÅF sedan 2004. Han har också styrelseuppdrag i bland annat Landshypotek AB, Nordnet och E. Öhman J:or AB. Ulf Dinkelspiel har tidigare varit VD för Exportrådet och haft ledande befattningar inom Utrikesdepartementet, däribland som Europa- och utrikeshandelsminister 1991-1994, och som ambassadör och chefsförhandlare för EG-frågor 1988-1991.
Patrik Enblad, född 1966, är VD för HQ AB och HQ Bank AB. Patrik är också styrelseledamot i ORC Software, Svenska Skidförbundet och Kungliga Svenska Segelsällskapet. Jon Risfelt, född 1961, är styrelseledamot i TeliaSonera, Enea AB, Bilia AB och Svensk Fastighetsförmedling AB och rådgivare åt Gambro. Jon har tidigare varit VD för Gambro Renal Products, Europolitan/Vodafone i Sverige samt Nyman & Schultz-koncernen samt också arbetat inom SAS, Ericsson och American Express.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.