Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Västfastigheter tecknar ramavtal med AFRY

tors, 19/12/2019 - 09:00 CET

Västfastigheter har genomfört en stor konsultupphandling för ramavtal, där AFRY tog förstaplaceringar inom VVS, energi och brand, samt en tredjeplats för el. Avtalet löper under 2020-2021 med möjlighet till förlängning.

Västfastigheter är en stor aktör med fastigheter inom teknikintensiva områden. De bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kultur- och utbildningssektorn inom hela Västra Götalandsregionen.

Med sina högt ställda hållbarhetsambitioner arbetar organisationen för att modernisera och effektivisera sina fastigheter och minska energianvändningen.

- Vi är stolta och glada över att fortsätta samarbetet med Västfastigheter och att bidra till att realisera utvecklingsplanerna. AFRY har hållbarhet i fokus och vi ser fram emot att bidra med multidisciplinär expertis, säger Urban Kumlien, regionchef inom AFRYs fastighetserbjudande.

AFRY har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med Västfastigheter, bland annat med Högsbo sjukhus och Skaraborgs sjukhus. Ramavtalen som omfattar VVS, energi, brand samt el och tele löper under 2020-2021 med möjlighet till förlängning 1+1 år till ett uppskattat värde om ca 30 MSEK/år.

Corporate Communications
ÅF Pöyry AB (publ)

     
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, Kommunikationschef
070-292 68 26

Urban Kumlien, Regionchef
070-654 76 10

 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files