Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Vatten och salt kan lösa bristen på desinfektionsmedel

mån, 06/04/2020 - 09:39 CEST

Det råder brist på desinfektionsmedel i hela landet till följd av coronavirusets utbrott. Ett företag i Skåne kan sitta på lösningen – ett desinfektionsmedel baserat enbart på vatten och salt. För att ställa om produktionen, öka kapaciteten och hantera den ökade efterfrågan hjälper AFRY till.

Ystadföretaget Anolytech AB tillverkar maskiner som producerar desinfektionsmedel för hand- och ytdesinfektion som tidigare främst har använts inom industri, hotell och jordbruk. Desinfektionsmedlet är baserat på salt och vatten som genom en elektrisk process utvinner ämnet hypoklorsyra som dödar 99,9 procent av alla bakterier, svampar och kända virus.

I och med coronautbrottet har efterfrågan ökat explosionsartat – särskilt efter att företaget delat ut desinfektionsmedlet gratis till invånare i Ystad kommun. För att ställa om produktionen och erbjuda maskiner även till andra aktörer i samhället, som vården, äldreboenden och räddningstjänsten, stöttar AFRY bland annat med planering av logistik och kravhantering.


– Som ett litet företag med bara sju anställda har vi inte varit rustade för den enorma ökningen av efterfrågan inom områden som vi inte varit specialister på. Vi hade varken resurser eller kompetens att hantera anstormningen. Tidigare har vi framför allt riktat oss till djurindustrin, men nu kan vi leverera till såväl vården som privata företag säger Stefan Fischlein, vd Anylotech.

AFRY har bland annat hjälpt till med förberedelser för att få produkten godkänd efter de krav och regler som gäller för hälso- och sjukvård. Detta inkluderar bland annat labbtester.


– Det här är ett exempel på hur vår breda kompetens verkligen gör nytta. Kombinationen av vår erfarenhet från krisledning för kommuner och regioner och expertis inom enhetsstandarder har gjort insatsen lyckad. Förutom att det är ett väldigt intressant uppdrag så känns det framförallt otroligt bra att vi faktiskt kan göra skillnad i dessa tider, säger Jonas Nilsson, gruppchef BA Systems Management, AFRY.Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ) 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nyman, presschef

070–646 95 55

Related images

Related files