Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

“Vi är alla lika olika” - möt Daniel Strömberg

fre, 30/10/2015 - 09:17 CET

Daniel Strömberg, som är ljusdesigner och materialfysiker, började på ÅF år 2007. Tillsammans med kollegor i Danmark och Norge startade han affärsområdet Lighting. Idag är han kontorschef för ÅF Lighting i Stockholm – en grupp som präglas av särskilt stor mångfald, med många olika nationaliteter och kompetensprofiler.

Daniel, beskriv hur du jobbar med likabehandling?Jag tror på att anställa den person som passar bäst för uppgiften, oavsett bakgrund, kön, ålder, osv. Här i Stockholm har vi runt 30 medarbetare. I denna grupp finns många olika kompetenser, elva olika nationaliteter, och nästan lika många kvinnor som män.
Vi försöker att skapa ett öppet och inkluderande arbetsklimat där man ser positivt på olikheter i bakgrund och kompetensområde. Som jag brukar säga är vi alla lika olika. Och jag är glad över att det tycks fungera: vi har låg personalomsättning och lockar till oss mycket kompetent folk.


På vilket sätt är mångfald bra för affärerna?

För att uttrycka det enkelt: mångfald bland personalen bidrar till att göra projekten framgångsrika. Vi lever i en globaliserad värld, och de kunder vi arbetar med skiljer sig åt en hel del. För att kunna förstå och samarbeta väl med dem alla är det avgörande att denna mångfald avspeglas i vår egen arbetsstyrka, och att vi har koll på olika marknader, språk och kulturskillnader.
Om man har ett brett spektrum av bakgrunder, kompetenser och personlighetstyper att välja bland, får man större möjligheter att skapa välfungerande team där gruppmedlemmarnas olika kunskaper och profiler kompletterar varandra.
Jämställdhet och mångfald attraherar duktigt folk, förbättrar lagandan och gör högpresterande grupper ännu mer framgångsrika. När man sammanför människor från olika kulturer och med olika bakgrund resulterar det ofta i förbättrat kunskapsutbyte och nytänkande.


Hur hanterar ni språkproblem?

Det faktum att medarbetarna talar många språk är ofta en tillgång snarare än ett problem. Det kan vara en stor fördel när vi arbetar med internationella kunder. Vi har bland annat presenterat koncept på ryska. Även i PR-sammanhang har vi nytta av det. Till exempel korrekturläste och faktagranskade vi nyligen tidningsartiklar på spanska och portugisiska, och när vi deltog i en ljussättningstävling i Rom kunde vi skicka in vårt tävlingsbidrag på italienska.

Självklart har vi också många projekt där det krävs att man behärskar svenska, därför uppmuntrar vi våra icke svenskspråkiga medarbetare att ta svensklektioner som företaget delvis står för. Dessutom är det viktigt att man får tillfälle att öva på det språk man håller på att lära sig, så när det funkar försöker vi använda svenska såväl som engelska i våra interna möten.


Vilken typ av chef är du?

Det kan nog andra bedöma bättre än jag, men jag försöker att vara öppen och tillgänglig och hela tiden utvecklas som ledare. Min ambition är att vara en ledare snarare än en chef, i bemärkelsen att verkligt ledarskap är så mycket mer än en chefsutnämning – det är något man måste förtjäna.
Medarbetarna är vår största tillgång, så min viktigaste uppgift är att främja deras utveckling. Jag tror att man kan behöva en liten puff för att våga kliva ur sin bekvämlighetszon för att utvecklas.
Jag försöker också skapa ett inkluderande arbetsklimat där alla känner att deras åsikter uppskattas. Personligen tycker jag om att bli utmanad och ta del av nya idéer, det gör att jag växer i min roll och mitt tänkande.


Vilka egenskaper uppmuntra du för att din grupp ska fungera bättre?

God kommunikationsförmåga är alltid avgörande. I ett team som vårt, med många olika språk och bakgrunder, kan kommunikationen bli lite besvärlig till en början. I själva verket är detta något positivt eftersom det lär oss värdet av tydlighet, feedback och tvåvägskommunikation.

Dessutom är det viktigt att alla agerar på ett prestigelöst sätt. För att bli framgångsrik på riktigt måste man vilja lära sig och utvecklas. Därför måste man kunna be om hjälp när man behöver det, och vara beredd att själv dela med sig av sin kunskap.

Slutligen, när man har människor med passion och driv i teamet, så tror jag på att ge dem en chans att glänsa och visa upp sig. De behöver inte nödvändigtvis ha “rätt” erfarenhet eller den perfekta utbildningsbakgrunden. Inget gör mig gladare än att se en person börja som praktikant och utvecklas till kunnig yrkesmänniska.


Skulle du vilja dela med dig av några råd till dina kollegor inom ÅF?

Som jag ser det finns det många skäl att göra likabehandling till en del av vår företagskultur. Det främjar kommunikation och kunskapsutbyte, samt bidrar till att bygga relationer och nätverk. Som ambassadörer för ÅF bör vi också kunna tala för samtliga våra tjänster – och det gäller oss alla, 7800 personer!


Vem är du privat?

Jag är gift och vi har två små barn, en flicka på sex månader och en pojke på två och ett halvt. När jag får en stund över gillar jag att skapa genom att snickra på sommarstugan eller ”hjälpa” min son att bygga lego, vilket jag tycker är oerhört avkopplande.

Related images