People photo shoot outside Norrsken office in Stockholm

AFRY x Norrsken

AFRY och Norrsken i nytt samarbete för snabbare omställning till ett hållbart samhälle

Norrsken och AFRY ska dela kunskap och gemensamt utnyttja kraften i entreprenörskap och digitalisering för att påskynda övergången till ett hållbart samhälle, i linje med Agenda 2030.

AFRY och Norrsken: Om samarbetet

Hur kommer AFRY bidra? 

AFRYs experter har djupa kunskaper om hållbarhet och digitalisering – något som tillåter AFRY att ge konsultation för uppbyggnaden av framtidens städer och utveckla lösningar inom bioindustri, ren energi samt livsmedels- och biovetenskap. Med denna utgångspunkt har Norrsken och AFRY åtagit sig att samarbeta för att göra skillnad. 

Digitalisering är ett av de mest kraftfulla och universella verktyg vi har för att ta itu med klimatförändringarna och minska de globala utsläppen. Tillsammans med Norrsken skall vi utbyta kunskap, digitalisera och skala upp lösningar som driver övergången till ett hållbart samhälle. 

Jonas Gustavsson, VD för AFRY.

Hur kommer Norrsken bidra?

Norrsken är en ideell stiftelse som stödjer entreprenörer som arbetar för att lösa våra största utmaningar, som fattigdom, svält, miljöfrågor, psykisk hälsa och integration.

Norrsken stödjer entreprenörer på två sätt. Den första är att driva ett kontorshotell i Stockholm med plats för 450 driftiga entreprenörer. Den andra är en riskkapitalfond, finansierad genom grundarnas privata förmögenheter, som investerar i företag med potential att radikalt förbättra världen. År 2021 öppnar stiftelsen Norrsken. Norrsken Foundation Kigali, Östafrikas största nav för entreprenörer.

AFRY:s experter stöder entreprenörerna på Norrsken med djupa insikter i hållbarhet och digitalisering. Entreprenörer på Norrsken kommer att bli en del av AFRY:s ekosystem av kunder, partners och anställda, för att driva idéer, innovation och nya affärsmodeller.

Kick-start av samarbetet

För att kick-starta samarbetet har två fokusområden definierats: 

  1. Fokus på att hjälpa till med att accelerera den digitala kunskapen hos Norrskens entreprenörer. 
  2. Fokus på projekt inom livsmedels- och bioindustrin. 

AFRY skall hjälpa våra entreprenörer att lösa världens största utmaningar. En annan långsiktig effekt är att vi tillsammans vill inspirera topptalanger att skapa sig karriärer som gör skillnad. 

- säger Erik Engellau-Nilsson, VD för Norrsken Foundation.

Samarbetet i korthet

  • AFRY:s experter erbjuder Norrskens entreprenörer mentorskap och stöd inom hållbarhet och digitalisering.
  • Entreprenörer på Norrsken kommer att bli en del av AFRY:s ekosystem av kunder, partners och anställda, för att driva idéer, innovation och nya affärsmodeller.
  • Vi tror att inkludering och mångfald kommer att hjälpa oss att lyckas, tillsammans med talanger som delar samma ambitioner.
People at Norrsken discussing ideas around tables
Image: Norrsken Foundation
STHLM House is Europe's biggest hub for impact and tech entrepreneurs. An office space for entrepreneurs with a vision to make the world a better place.

Impact Week 2021

Som en stolt partner till Norrsken Foundation och Impact Week, ser vi fram emot att se dig online på Impact Week 23-25 augusti 2021

Det börjar med Global Goals Day, fortsätter med Talent Day - en karriärarena som inspirerar topptalanger att välja karriärer som skapar skillnad för klimatet - och avslutas med att fira förebilder, framgångsrika organisationer och innovativa lösningar.

RSVP www.norrskenimpactweek.org

 

Om Norrsken Foundation

Norrsken Foundation stödjer företagare som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, hunger, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Stiftelsen Norrsken är en icke-religiös, ideell stiftelse som grundades 2016 av Niklas Adalberth. Norrsken driver det prisbelönta Norrsken House i Stockholm, där 450 impact tech-entreprenörer arbetar, samt en VC-fond på 100 miljoner euro och fem interna initiativ: Klarity, Osmond Labs, Impact Week, 29k och Action Against Corona. År 2021 öppnar stiftelsen Norrsken. Norrsken Foundation Kigali, Östafrikas största nav för entreprenörer. 

 

 

Woman looking out over Stockholm

Sustainability at AFRY

Sustainability is part of AFRY’s business strategy and a prerequisite for AFRY’s business as a whole. We connect technologies to create sustainable progress for you.