Intelligent Tube

Batterisektor

Sektorsövergripande kompetens inom hela värdekedjan för tillverkning av batterier, från malmbrytning till battericeller och moduler - hela vägen till återanvändning och återvinning

Vår sektorsövergripande kompetens från gruvdrift och kemikalier till fordons- och tillverkningsindustrin, gör det möjligt för oss att stödja våra kunder i alla faser av batterisektorns värdekedja.

Enligt uppskattningar kommer antalet sålda elfordon att växa med cirka 20–30% årligen fram till 2030. När efterfrågan på elfordon ökar, utgör marknaden inom EV-batterier en möjlighet för många aktörer - från Asien till Europa. För att möta en ökad efterfrågan på både den lokala och globala marknaden, jobbar AFRY tvärfunktionellt för att stödja denna utveckling i alla faser av värdekedjan.

De tvärfunktionella grupperna jobbar inte enbart mot fordonsindustrin, utan även inom andra relaterade industrier som behöver utvärdera energiproduktions-, konsumtions- och lagringsmetoder, liksom trådlösa hushållsverktyg, smarta elnät, laddinfrastruktur och många andra sektorer.

Vår kompetens täcker hela värdekedjan för batteritillverkning och inkluderar ett omfattande tjänsteerbjudande som kan kombineras för att möta alla steg i processen, från gruvdrift, anrikning och kemikalier till bearbetat material, montering av battericeller, -moduler & -pack, samt processer för återanvändning och återvinning. För alla steg krävs olika typer av tjänster och support som konstruktion, infrastruktur, vattenrening, tillståndsprövningar, automation, energiberäkningar och underhåll som stöds genom AFRYs smarta tjänster inom hälsa & säkerhet, digitalisering, management consulting etc.

Våra nyckelkompetenser

  • Fordon
  • Förnybar energi
  • Gruvdrift & Metall
  • Infrastruktur och byggnader
  • Kemisk industri
  • Återvinning & återanvändning
Per Åström - Head of Business Sector Batteries
Per Åström
Head of Business Sector Batteries

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per Åström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av