Bridge over water, city in the background

Broar

Brolösningar

AFRY har ett brett erbjudande inom design, konstruktion och underhåll av broar.

En bro består av ett komplett system, naturligt integrerat i den omgivande miljön. Därför erbjuder AFRY fullständiga och tvärvetenskapliga ingenjörkonsulttjänster som hanterar alla byggaspekter.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från förstudier och detaljprojektering till översynen i de sista stadierna av montaget. Vi har även expertis inom brounderhåll och -upprustning.

Ekonomiska och estetiska överväganden utgör en integrerad del av vårt arbete, inklusive miljöbedömning, exempelvis buller. Inom design strävar vi efter att möta våra kunders och allmänhetens förväntningar på det visuella intrycket av våra broar. 

Vi kan bland annat bidra med 

  • Jordmekanik
  • Design av fundament
  • Strukturanalys
  • Seismisk analys
  • Bedömning av lastkapacitet
  • Brounderhåll 
Kajsa Rosén
VP and Head of BA Transportation

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Peter Lundman
Technical Director BA Transportation

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt