Bridge over water, city in the background

Broar

AFRY har ett brett erbjudande inom design, konstruktion och underhåll av broar.

Broar gör det möjligt för bilar, tåg, cyklister och fotgängare att passera hinder och är därmed livsviktig för infrastrukturen i vårt samhälle.

Utöver den funktionella betydelsen kan broar också vara landmärken som sätter sin särprägel på ett område eller en stad, samtidigt som de kan designas för att smälta in naturligt i ett landskapet där det önskas.

AFRY har idag cirka 110 medarbetare och verkar inom bro, tunnel, hamn och övrig anläggningskonstruktion i Sverige. Verksamheten bedrivs idag på tre sektioner lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att verksamheten är uppdelad på olika regioner möjliggör god platskännedom och närhet till kund och projekt. Det stora antalet medarbetare ger en stor kunskapsbas, gör det möjlighet att ta sig an stora och komplexa projekt samtidigt som det medför att projektanpassade arbetsgrupper kan skapas med spetskompetenser.

AFRY har ytterligare cirka 120 medarbetare som sitter i Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Tyskland.

Vi erbjuder tjänster i alla skeden under konstruktionens livslängd.

 • Arkitekttävlingar/gestaltningskoncept
 • Besiktning
 • Beställarstöd
 • Broinspektion
 • Bygghandling
 • Byggplatsuppföljning
 • Bärighetsutredning
 • Digital tvilling
 • Dykinspektion
 • Entreprenörsstöd
 • Förslagshandling/Systemhandling
 • Förundersökning/lokaliseringsutredning
 • Granskning
 • Parametrisk Design
 • Reparation
 • Ritningslösa projekt
 • Rivning
 • Tillståndsbedömning
 • Tillståndsövervakning
 • Underhållplanering
 • Vägplan/Järnvägsplan

Vill du veta mer om AFRYs broerbjudande, kontakta oss gärna.

Mattias Hansson - Section Manager
Mattias Hansson
Section Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Hansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Carl Johan Nilsson - Section Manager
Carl Johan Nilsson
Section Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Carl Johan Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Simon Stål - Consultant
Simon Stål
Consultant

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Simon Stål

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Magnus Nimbeck - Section Manager
Magnus Nimbeck
Section Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Magnus Nimbeck

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.