Park, a narrow path and trees

Cirkulär ekonomi

AFRYs tjänster inom cirkulär ekonomi

På AFRY hjälper vi företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial

Vi har en lång historia av att stödja kunder i effektivisering och utveckling av industriella flöden och processer, särskilt inom segment som processindustri, energi och vatten, avfallshantering, paketering och minimering av produktionsavfall. De största effekterna för både företag och hållbarhet kan erhållas i övergången mot en cirkulär affärsmodell.

När råvarupriserna stiger och vår befolkning ökar är nyckeln till en hållbar industri en affärsmodell där produktions- och distributionssystemen är cirkulära. Resurserna används i slutna kretslopp i stället för att nya produkter tillverkas och råvaror utvinns.

Med affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi kan vi bygga en hållbar framtid, skapa nya affärer och även göra avsevärda kostnadsbesparingar. Vårt breda utbud av experter bidrar till att ta nästa steg i den cirkulära ekonomin, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Exempel på tjänster:

  • Utvecklingsprogram för att utnyttja sidoeffekter.
  • Lösningar som utnyttjar biobaserade material.
  • Strategier och färdplaner för cirkulär ekonomi.
  • Marknads- och teknikanalys.
  • Analys av bästa tillgängliga teknik.
  • Miljökonsekvensbedömningar och sociala konsekvensbedömningar, koldioxidavtryck, livscykelanalys.
  • Produktion av biobränslen och biogas.
  • Avvecklingstjänster och återanvändning av material.
  • Återvinning av näringsämnen och slamrening i avloppsvattensektorn.
  • Avfallshantering

Kontakt

Jenny Book Torring
Business Unit Manager, Environment Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.