Park, a narrow path and trees

Cirkulär ekonomi

AFRYs tjänster inom cirkulär ekonomi

På AFRY hjälper vi företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial

Vi har en lång historia av att stödja kunder i effektivisering och utveckling av industriella flöden och processer, särskilt inom segment som processindustri, energi och vatten, avfallshantering, paketering och minimering av produktionsavfall. Stora effekter för både företag och hållbarhet kan erhållas i övergången mot en cirkulär affärsmodell.

När råvarupriserna stiger och vår befolkning ökar är nyckeln till en hållbar industri en affärsmodell där produktions- och distributionssystemen är cirkulära. Resurserna används i slutna kretslopp i stället för att nya råvaror utvinns och produkter tillverkas.

Med affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi kan vi bygga en hållbar framtid, skapa nya affärer och även göra avsevärda kostnadsbesparingar. Vårt breda utbud av expertisområden bidrar till att organisationer in om både den offentliga och privata sektorn kan ta nästa steg i omställningen till cirkulär ekonomi.

Exempel på tjänster:

 • Cirkulär produkt- och tjänstedesign.
 • Omvärldsanalys – nya lagar och regler.
 • Cirkulär upphandling
 • Cirkulär livsstil
 • Industriell symbios
 • Utvecklingsprogram för att utnyttja sidoeffekter.
 • Lösningar som utnyttjar biobaserade material.
 • Strategier och färdplaner för cirkulär ekonomi.
 • Marknads- och teknikanalys.
 • Analys av bästa tillgängliga teknik.
 • Miljökonsekvensbedömningar och sociala konsekvensbedömningar, koldioxidavtryck, livscykelanalys.
 • Produktion av biobränslen och biogas.
 • Avvecklingstjänster och återanvändning av material.
 • Återvinning av näringsämnen och slamrening i avloppsvattensektorn.
 • Avfallshantering
 • End-of-waste kriterier
 • Föreläsning och workshop

Kontakta Anna-Karin Jönbrink

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.