Digital Waves

Cyber

Cybersäkerhetsområdet blir allt mer komplext när vi blir mer och mer beroende av IT-lösningar för att hantera pågående digitalisering. Här på AFRY bryter vi ny mark tillsammans med dig.

Filip Enander

Group Manager Cyber Security, Systems Management

Gustav Sandberg

Section Manager Cyber, Systems Management