Leverantör av cyberresistenta system och lösningar för högt krävande miljöer

Fältet cyber blir alltmer komplext när vi blir mer och mer beroende av IT-lösningar för att hantera pågående digitalisering. Här på AFRY bryter vi ny mark tillsammans med dig.

AFRYs systemtekniska strategi för cyber härstammar från vårt ursprung inom försvarssektorn. Vi använder processer, bästa praxis och sätt att tänka för att få kontroll över komplexiteten och öka projektets framgångsgrad. Cybersystem kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att möjliggöra realisering av framgångsrika system.

Här på AFRY kombinerar vi vår erfarenhet från cybersäkerhet med anslutnings-, IT- och OT-system och branschkunskap för att tillhandahålla tjänster till kunder med högsta krav.
 

AFRY tillhandahåller cyberresistenta system och lösningar inom följande sektorer:
  • Försvar
  • Energi och kritisk infrastruktur
  • Fordon
  • Industri
Woman in glasses looking into a computer

Kurs: Ackreditering av militära IT-system

AFRY har glädjen att erbjuda översiktskurs inom cybersäkerhet för försvarssystem. Kursen riktar sig till dig som i någon roll är involverad i beställning, kravspecifikation, anskaffning, utveckling eller leverans av försvarssystem som omfattas av krav på cybersäkerhet.

Filip Enander

Section Manager Cyber

Gustav Sandberg

Business Unit Manager, Cyber & Communication Systems