young business woman and men discussing working together in cooperation

Efterlevnad och kvalitetsstyrning

Oavsett vilka produkter du utvecklar eller på vilken marknad du placerar dem så måste ditt företag följa ett ständigt ökande antal förordningar och kvalitetskrav avseende produkt- och miljösäkerhet. 

Med våra beprövade metoder för att uppfylla både nationella och internationella krav kan ditt företag ta fram en skräddarsydd strategi som omfattar mål och effektiva strategier.
 

Vårt erbjudande

Vi är specialiserade på att hantera efterlevnadskrav, förordningar och kvalitet inom utveckling och tillverkning i alla branscher och erbjuder omfattande expertis inom:

  • Efterlevnadskontroll
  • Kvalitetsstyrning
  • Utbildning
  • Revision och gapanalys 
  • Översikt över bestämmelser  

 

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Annelie Bergsjö

Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

Relaterade projekt