Infra-Buildings, airport

Flygplatser

Flygplatslösningar

I takt med att passagerarvolymerna ökar över hela världen behöver flygplatserna växa och förändras. AFRY erbjuder expertis inom samtliga kunskapsområden som krävs för flygplatsutveckling.

AFRY arbetar med flygplatsbolag för att ta fram framtidssäkra infrastrukturlösningar som klarar de växande volymerna resenärer. 

När vi planerar, designar och uppdaterar terminaler och andra flygplatsbyggnader betyder vår expertis att vi kan möte kraven på säkerhet, funktionalitet och användarupplevelse.

Resultatet bli byggnader och anläggningar av många olika slag, som start- och landningsbanor, uppställningsplatser, pirer och passagerarterminaler, marktransport och bränslesystem.

Vi skapar informationssystem för effektiv passagerarhantering och bidrar med miljöundersökningar och effektiv byggekonomi för att driva hållbara projekt som håller budget.  

Kajsa Rosén
VP and Head of BA Transportation
Peter Lundman
Technical Director BA Transportation