Man in hardhat

Förorenade områden

AFRYs tjänster för förorenade områden

Vi hjälper dig att välja och tillämpa lämpliga saneringsmetoder för kontaminerad mark, grundvatten och byggnader. Från mark- och grundvattenundersökningar till fullskaliga saneringar levererar vi kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar efter kostnadseffektiva lösningar samtidigt som vi fokuserar på att hålla tidsramarna och prioritera kvalitet för att möta kundernas krav. Vi kan leverera heltäckande och miljömässigt hållbara lösningar för samtliga projekt som rör förorenade områden.

Som globalt ingenjörs- och konsultföretag för energi-, industri- och infrastrukturmarknaderna är vår ambition att arbeta nära dig för att tillgodose dina behov och optimera din verksamhet.

Vår expertis innefattar miljöundersökningar av mark, grundvatten och byggnader, miljömässig due diligence (EDD), saneringsdesign och kontroll, upphandling av entreprenörer, riskbedömningar, undersökningar av ansvar, miljökontroll etc.

Vi levererar de handlingsplanorienterade markundersökningar och byggnadsinspektioner som behövs för projektplanering och genomförande av efterbehandlingsåtgärder.

Kompetens inom förorenad mark

Vi har erfarenhet av olika saneringsmetoder och föreskrifter och hjälper till att välja den lämpligaste implementeringsmetoden för det aktuella projektet - oavsett om det sker genom lokal sanering (på plats) eller kräver grävning och bortforsling av jord.

I takt med att återvinning och återanvändning i hanteringen av förorenade områden ökar blir sanering på plats allt vanligare. Vi har erfarenhet från ett stort antal projekt av att använda in situ-teknik och leverera lösningar som är både kostnadseffektiva och hållbara.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.