Water: sea and rocks on the shore

Grundvatten

AFRYs tjänster inom grundvattenhantering

AFRY hjälper till att skydda grundvattnet

Samhällets vattenförsörjning baseras på grundvatten, konstgjort grundvatten och ytvatten. Grundvattnet spelar också en viktig roll i geoteknik och används i allt större utsträckning för kylning och uppvärmning i modern byggnadsteknik. För att skydda grundvattnet är det avgörande att känna till grundvattnets kvalitet och förhållanden i den tidiga planeringsfasen.

Vid sidan av de traditionella vattenförsörjningstjänsterna behövs expertis inom grundvatten på ett antal områden, bland annat när det gäller planering, konstruktion, miljökonsekvensbedömningar, förebyggande av markföroreningar och vattenrening. Vi är en erfaren specialist på grundvattenfrågor, och våra tjänster täcker alla grundvattenstudier och studier av konstgjort grundvatten som behövs, från forskningsdesign till slutrapportering, från datahantering till visualisering.

Vår forskningsportfölj när det gäller grundvatten omfattar stora byggprojekt, fullständiga delregionala vattenförsörjningsstudier, stöd för ansökningar om marktillstånd och gruvstudier. Vi utför både stora och små projekt, med kundens behov och krav som högsta prioritet.

Våra grundvattentjänster omfattar följande:

 • Vattenförsörjningsstudier - grundvatten och konstgjort grundvatten.
 • Projektering och konstruktion av vattenförsörjningsnät och vattenverk.
 • Grundvattenförvaltning i byggprojekt.
 • Övervakning av grundvatten & programvara för övervakning.
 • Dokumentation för tillståndsgivning.
 • Planer för grundvattenskydd.
 • Bedömningar av mark och grundvatten.
 • Riskbedömningar och miljökonsekvensbedömningar.
 • Grundvattenmodellering.
 • Kartor och visualiseringar.
 • Utveckling av grundvattenforskning.
 • Övervakning och rapportering.
 • Utformning och kontroll av sanering.

Från mark- och grundvattenundersökningar till fullskaliga saneringar. Våra experter använder alltid metoder och tekniker i enlighet med specifika projektbehov, för att säkerställa bästa utfall för kunden. Vi har många års erfarenhet av geohydrauliska analyser, där vi använder numeriska grundvattenmodeller. På grundval av två- och tredimensionella modellsimuleringar förbereder vi hydrauliska studier eftersom de behövs för projektering och tillståndsgivning av underjordisk infrastruktur, utveckling av storskaliga grundvattenhanteringsprogram och sanering av förorenade platser.

Utöver 3D-modellering inbegriper våra verktyg och tekniker termografisk kamera, videoövervakning, vattenflödesmätningar och GIS-tjänster.

Kontakt

Johanna Myrland - Team / Group Manager, Water Sweden

Johanna Myrland

Team / Group Manager, Water Sweden

Kontakta Johanna Myrland

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.