Ship in a harbour, containers and cranes at the background

Hamnar

Expertis om hamnar, lastkajer och terminaler

I takt med att handelsvolymerna ökar i världen växer även behovet av god infrastruktur. AFRY fyller en viktig funktion vid utformningen av hamnar, lastkajer, terminaler och marinor.

Den internationella handeln har ökat och mångdubbelt fler varor anlöper världens hamnar. AFRY hjälper till att utveckla den hållbara infrastruktur som krävs för framtidens utmaningar.

Att lyssna in dina önskemål och ta reda på hur vi kan möta dina utmaningar och förstå dina ambitioner är en viktig del av vårt arbete. I samarbete med dig som kund utvecklar och underhåller vi hamnar, kajer och terminaler – något som är avgörande såväl för din verksamhet som för världsekonomin.

Vi har också den kunskap i miljöskydd som krävs för ett hållbart kustskydd och kan hjälpa dig att utforma elanslutningar för fartyg vid kaj.

Våra kompetenser

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.