Infra-Buildings, hotel lobby

Hotell och restaurang

Vackra och välfungerande hotell, barer, fik och restauranger

I besöksnäringen gäller det att överträffa förväntningarna. Med vår hjälp skapar du attraktiva hotell och restauranger dit gästerna gärna kommer tillbaka.

AFRY hjälper dig att skapa hotell- och restaurangmiljöer där gästerna känner sig uppskattade och hemmastadda. Oavsett om det gäller vackra, välfungerande och hållbara övernattningsställen där det trådlösa nätverket alltid fungerar, eller små, exklusiva inrättningar dit gästerna alltid kommer tillbaka.

Till hotell erbjuder AFRY smarta och flexibla system för ventilation, värme och belysning som går in i viloläge när de inte används. På så sätt sparar du både energi och resurser. Till restauranger skapar vi vackert belysta miljöer, förebygger bränder och utformar ventilationssystem som dämpar dofterna från köket.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser