Infra-Buildings, hotel lobby

Hotell och restauranger

Vackra och välfungerande hotell, barer, fik och restauranger

I besöksnäringen gäller det att överträffa förväntningarna. Med vår hjälp skapar du attraktiva hotell och restauranger dit gästerna gärna kommer tillbaka.  

AFRY hjälper dig att skapa hotell- och restaurangmiljöer där gästerna känner sig uppskattade och hemmastadda. Oavsett om det gäller vackra, välfungerande och hållbara övernattningsställen där det trådlösa nätverket alltid fungerar, eller små, exklusiva inrättningar dit gästerna alltid kommer tillbaka.

Till hotell erbjuder AFRY smarta och flexibla system för ventilation, värme och belysning som går in i viloläge när de inte används. På så sätt sparar du både energi och resurser. Till restauranger skapar vi vackert belysta miljöer, förebygger bränder och utformar ventilationssystem som dämpar dofterna från köket. 

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings