Infra-Buildings, industry

Industrifastigheter

Nå framgångar inom industrifastigheter

Om du vill höja produktiviteten och öka energieffektiviteten i industrilokaler är AFRY den perfekta partnern. Vi hjälper kunder med komplexa och specifika behov övervinna utmaningar inom energieffektivitet, hållbarhet och säkerhet.  

Dagens fabriker, produktionsanläggningar och lagerlokaler genomgår stora förändringar. Med AFRY kan du genomföra stora förbättringar med minsta möjliga störning.

Länder, regioner och marknader över hela världen utvecklas snabbare än förr. Industrilokaler, energiproduktion, lagerhållning och logistik måste utvecklas i samma takt och bidra till hållbar tillväxt och utveckling.

Vi erbjuder flexibla system som hjälper ditt tillverkningsföretag att ändra produktvolym eller produkttyp utan att behöva flytta eller byta utrustning. Vi har också erfarenhet av att spara energi genom att fånga upp spillvärme som kan återanvändas i någon annan del av området.

Oavsett om du behöver en energikartläggning, öka produktiviteten på ett pappersbruk eller besiktiga ett kärnkraftverk kan vi höja produktiviteten och öka energieffektiviteten i dina industrilokaler. Vi hjälper dig med komplexa och specifika behov att övervinna utmaningar inom energieffektivitet, hållbarhet och säkerhet

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.