Train in a railway station / railyard

Järnvägar

Järnvägslösningar

AFRY är en stor leverantör inom järnvägssystem. Vi levererar säkra och konstnadseffektiva lösningar för järnvägsprojekt av alla slag och har den omfattande tekniska expertis som krävs.

Med hållbarhet högt upp på den globala agendan ökar järnvägsbyggandet och utvecklingen av tågtrafik i många delar av världen. AFRY har rätt kunskap för att hjälpa dig genom hela kedjan, från projektplanering till färdiga järnvägssystem.

Vi är en stor leverantör av expertis på området nationella och transnationella järnvägssystem. Vi tillhandahåller tjänster, metoder och lösningar genom hela utvecklingsarbetet, och bidrar med planering, projektutveckling och anbudsarbete, ofta inom ramen för större infrastrukturprojekt.

Vår kompetens omfattar design och konstruktion av nya järnvägssystem och -sträckningar och underhåll av befintliga järnvägsnät. Vi ökar säkerheten genom analyser av trafikflöden för gods och passagerare och har teknisk expertis som täcker alla delar av järnvägens infrastruktur, driftsbyggnader och utrustning, signalsystem och växlar.

Vi är experter på höghastighetsjärnväg

På AFRY har vi arbetat i stora järnvägsprojekt i årtionden, vi är djupt engagerade i utvecklingen av Europas järnvägssystem och vi har arbetat med projekt för att bygga höghastighetsjärnväg i flera europeiska länder.

Vårt erbjudande inom höghastighetsjärnväg är unikt. Vi kombinerar en stark lokal närvaro med internationella experter. Vi känner till lokala lagar, regler och standards, hur de geografiska förhållanden ser ut och vem kunden är. Vi har ett globalt nätverk av experter och deras erfarenhet är omfattande. Våra experters vilja att lära av varandra, att dela med sig av sina insikter är avgörande för våra kunders framgång. Våra experter ligger i framkant när det gäller utveckling av höghastighetsjärnväg och förser våra projekt med de senaste internationella arbetssätt och metoder.

Med AFRY får du det bästa av två världar, vår lokala kunskap och närvaro i kombination med internationella experter och deras erfarenheter.

HSR
Jenny Johansson - Business unit chef Järnväg
Jenny Johansson
Business unit chef Järnväg

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jenny Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar