Subway station platform area

Kollektivtrafik

Lösningar för kollektivtrafik med buss, spårvagn, tunnelbana eller pendeltåg.

Befolkningen i våra städer ökar ständigt. I kombination med ökad miljömedvetenhet leder det till växande efterfrågan på kollektivtrafik med buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Här samarbetar AFRY med kommuner och regioner för att leda utvecklingen.

Den globala befolkningsökningen och urbaniseringen innebär allt högre krav på kollektivtrafik. På AFRY förbättrar vi livskvaliteten för stadens invånare, och minskar samtidigt miljöpåverkan. Vi samarbetar med kommuner och regioner för att resandet ska gå snabbare och smidigare. Sådana infrastrukturförbättringar ger kortare restid till arbete eller skola.

AFRY har många års erfarenhet av kollektivtrafiksystem. Vi har utvecklat några av världens mest effektiva och hållbara lösningar med minsta möjliga buller, utsläpp och störningar. Med djup förståelse för kollektivtrafikens olika systemtyper, som bussar, spårvägar, tunnelbana och pendeltåg, beräknar vi kapacitet och kostnader för genomförande. Vi tillhandahåller den kompetens som krävs i samtliga projektfaser - från planering, förstudie, design och konstruktion, till tekniskt stöd under driftsättning och drift.  

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.