Kayaks in the water, forest in the background

Konsekvensbedömningar för miljö och samhälle

AFRYs miljömässiga och sociala konsekvensbedömningar

PÅ AFRY är vi experter på att bedöma hur ditt projekt påverkar och påverkas av miljömässiga och sociala faktorer

Miljörisker och sociala risker har två dimensioner. För det första kan ett projekt innebära en risk för miljön och samhället. Den andra dimensionen fungerar tvärtom: miljömässiga och sociala faktorer kan utgöra en risk för ett lyckat genomförande av ett projekt.

Vi är här för att hjälpa dig att hantera de miljömässiga och sociala riskerna.

Miljökonsekvensbedömningar

Syftet med miljökonsekvensbedömningar är att se över miljökonsekvenserna av ett projekt och samtidigt ge intressenterna (t. ex. medborgarna) information och möjligheter att bidra till bedömningsprocessen. Genom att kombinera kompetens inom miljökonsultering, markanvändningsplanering och tekniska discipliner har vår proaktiva strategi när det gäller miljökonsekvensbedömningar hjälpt våra kunder att genomföra framgångsrika projekt i olika sektorer inom industri, energi och infrastruktur. I vårt arbete strävar vi efter att göra processen tydlig för alla deltagare och hålla dokumentationen kortfattad och logisk.

Social konsekvensbedömning

En förståelse effekterna av ett projekt för medborgare och samhälle, i kombination med intressenternas engagemang, driver fram social acceptans och en så kallad social licens för projektet. Vi hjälper till att upptäcka dessa effekter och tillhandahåller verktyg för att förutse och lösa eventuella meningsskiljaktigheter eller konflikter. Den viktigaste delen av den sociala konsekvensbedömningen är dialogen med intressenterna. Den ger värdefull information om attityder till det planerade projektet som kan mildra eller kompensera för potentiella nackdelar. Uppbackade av expertis som erhållits genom tusentals miljökonsekvensbedömningar och sociala konsekvensbedömningar, hjälper vi våra kunder att nå målen med sina investeringar.

Förvaltning av intressenter

Vikten av ett kontinuerligt samarbete med intressenter ökar ständigt. Det bör fortsätta under verksamhetens hela livscykel. Vi hjälper våra kunder i detta samarbete och för en tidsanpassad dialog med de viktigaste intressenterna. Denna process kan ge värdefull information som direkt gynnar vår kunds verksamheter, såsom utvecklingsidéer när det gäller samarbete och åsikter om konsekvenserna lokalt. Med vår hjälp kan denna process hanteras på ett samordnat sätt, vilket inbegriper planer för intressenternas delaktighet och intressentanalyser.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.