People discussing in a creative office space

Konsulttjänster för vatten

AFRYs konsulttjänster för vattenhantering

Låt AFRY hjälpa dig lyckas med vattenprojektet

Våra konsulttjänster kombinerar ett högt tekniskt kunnande och en djupgående förståelse för drift, strategi och affärsmiljö när det gäller vattenverk. I vattensektorn krävs långsiktig strategisk, ekonomisk och finansiell planering liksom en förmåga att förutse och förbereda för förändringar i den operativa miljön.

Särskilt den kommunala vattensektorn står inför förändringar – befolkningstillväxten i storstäderna och den potentiella befolkningsminskningen i landsbygdsområden innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen. Dessutom kräver det växande renoveringsbehovet av vattennät och eventuella nya anläggningsinvesteringar en grundlig planering. Digitaliseringen medför nya möjligheter att förvalta vattenverken på ett mer effektivt och hållbart sätt, men samtidigt uppstår nya problem med cybersäkerhet.

Vi vill att våra kunder ska bli framgångsrika genom att hjälpa dem att utvärdera sin verksamhet, identifiera risker, prognostisera framtida förändringar och föreslå lösningar för att nå sina mål.

Våra experter hjälper kommunens beslutsfattare med exempelvis

 • operativ excellens,
 • värdering,
 • benchmarking,
 • digitala lösningar för smart drift & underhåll,
 • vattensäkerhetsplaner och säkerhetsplaner för sanitet,
 • att genomföra stora investeringar och uppskatta deras inverkan på vattenavgifterna,
 • nätrenoveringsprioriteringar och finansieringsplan,
 • förberedelser för framtida befolkningstillväxt och befolkningsminskning,
 • organisatoriska förändringar,
 • fusioner av vattenverk och bolagiseringsstudier,
 • cybersäkerhet.

Operativ excellens är ett övergripande koncept som har hjälpt våra kunder att avsevärt förbättra effektiviteten, kvaliteten och tillförlitligheten i sina verksamheter. Besparingarna har vanligtvis legat på upp till 3-8 procent av omsättningen, beroende på bransch. Detta kan ofta uppnås utan storskaliga investeringar. Förbättringspotentialen finns hos alla kritiska faktorer, såsom själva den tekniska processen, ledningssystemet och arbetsmetoderna.

Kontakt

Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Martin Jonsson

Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser