Infra-Buildings culture

Kultur- och sportanläggningar

Starka prestationer inom kultur och sportanläggningar

Arenor, museer, teatrar och konsertlokaler fyller en viktig social och kulturell funktion i våra liv. AFRY kan hjälpa dig se till att de fungerar inom fasta ramar för resurser och budget.  

I dag räcker det inte längre att en idrottshall eller ett operahus byggs för ett enda ändamål. Flerfunktionsbyggnader har blivit ny standard. AFRY hjälper dig att anpassa de tekniska systemen i kultur- och sportanläggningar för till exempel ventilation och belysning – vare sig det gäller fotbollsmatcher eller cirkusföreställningar.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser