Infra-Buildings culture

Kultur- och sportanläggningar

Starka prestationer inom kultur och sportanläggningar

Arenor, museer, teatrar och konsertlokaler fyller en viktig social och kulturell funktion i våra liv. AFRY kan hjälpa dig se till att de fungerar inom fasta ramar för resurser och budget.  

I dag räcker det inte längre att en idrottshall eller ett operahus byggs för ett enda ändamål. Flerfunktionsbyggnader har blivit ny standard. AFRY hjälper dig att anpassa de tekniska systemen i kultur- och sportanläggningar för till exempel ventilation och belysning – vare sig det gäller fotbollsmatcher eller cirkusföreställningar.

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.