Infra-Buildings, retail

Lokaler för detaljhandel

Receptet på en lyckad butikslokal

AFRYs expertkunskap är en viktig ingrediens för den som vill lyckas med lokaler för detaljhandel. För allt från stora köpcenter till enskilda flaggskeppsbutiker och exklusiva småbutiker.

Ändrade livsstilar med mer storstadsliv har påverkat våra shoppingvanor och vår fritid. Ju mer shoppingen blir en del av vår vardag, desto fler möjligheter vill vi ha att äta, dricka och träffa människor längs köpstråken. Fastigheterna måste hela tiden förändras och utvecklas för att locka och underhålla kunderna.

Vi på AFRY har erfarenhet av allt från stora köpcenter till enskilda flaggskeppsbutiker och exklusiva småbutiker. Vi har de flexibla system du behöver för att locka fler kunder: system där vi genom en mix av bland annat dagsljus, inomhusklimat och energieffektivitet skapar framgångsrika affärslokaler.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser