Infra-Buildings, retail

Lokaler för detaljhandel

Receptet på en lyckad butikslokal

AFRYs expertkunskap är en viktig ingrediens för den som vill lyckas med lokaler för detaljhandel. För allt från stora köpcenter till enskilda flaggskeppsbutiker och exklusiva småbutiker. 

Ändrade livsstilar med mer storstadsliv har påverkat våra shoppingvanor och vår fritid. Ju mer shoppingen blir en del av vår vardag, desto fler möjligheter vill vi ha att äta, dricka och träffa människor längs köpstråken. Fastigheterna måste hela tiden förändras och utvecklas för att locka och underhålla kunderna.

Vi på AFRY har erfarenhet av allt från stora köpcenter till enskilda flaggskeppsbutiker och exklusiva småbutiker. Vi har de flexibla system du behöver för att locka fler kunder: system där vi genom en mix av bland annat dagsljus, inomhusklimat och energieffektivitet skapar framgångsrika affärslokaler.

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings