Reflection of a bridge on calm water

Miljö - buller-, luft- & vattenmodellering

AFRYs tjänster inom modellering av miljöpåverkan

På AFRY använder vi avancerad modellering som ett verktyg för att hjälpa dig minimera buller och utsläpp i luft och vatten

Industriverksamhet, energiproduktion och byggnation ger upphov till utsläpp och buller, effekter som måste övervakas och minimeras. För att förstå och förutse dessa effekter använder vi toppmoderna metoder och verktyg för att förse våra kunder med korrekt information för deras beslutsfattande.

Miljökonsekvenserna kan uppskattas med hjälp av modellering. Modelleringen utförs av våra experter och ger en bild av utsläppsintervallerna och utsläppsnivåerna, och gör det möjligt att se olika scenarier och därmed avslöja de potentiella utvecklingsbehoven i fråga om miljöskydd. Eftersom effekterna på hälsa och miljö kan bedömas ger resultaten insikter för markanvändningsplanering och drift av anläggningen.

Vi väljer alltid metoder och verktyg utifrån projektet i fråga och kundens behov. Våra moderna metoder såsom 3D-modellering kan användas i olika krävande fall, till exempel för att ta reda på effekterna av spillvatten eller utsläpp. Vi har använt hydrodynamiska 3D-modeller i olika projekt, inklusive för spillvatten i metallgruvor, upphöjda vägbyggen, utsläpp från pappers- och massaindustrin, och för värmeutsläpp.

En typisk tillämpning av en hydrodynamisk 3D-modell är en bedömning av hur ett nytt eller modifierat utsläpp påverkar tillståndet i det vatten utsläppet sker till, som utförs som en del av en miljökonsekvensbedömning eller vattentillståndsansökan. Behovet av 3D-modeller är särskilt stort på platser där vattenflödet inte är självklart, till exempel i stora sjöar och i kustområden. Ett annat problem som lämpar sig väl för 3D-modellering är spridningen av salt avloppsvatten i sötvattensjöar.

Kontakt

Christin Eriksson - Business Unit Manager, Environment Sweden

Christin Eriksson

Business Unit Manager, Environment Sweden

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.