Kayak on the water

Miljöövervakning och tillståndsgivning

AFRYs tjänster inom miljöövervakning och tillståndsgivning

Låt oss på AFRY hjälpa dig med miljöövervakning och tillståndsgivning

Ansvarsfulla företag vill ha kontroll över de miljökonsekvenser och risker som medförs av deras verksamhet. Dessutom innebär åtstramade miljölagar att åtgärder måste vidtas för att ett miljötillstånd ska kunna erhållas.

Vi tillhandahåller de studier, kartläggningar, riskbedömningar och övervakningsplaner som krävs för miljötillstånd. Därför tar vi hand om övervakningen under byggnation och drift, och håller våra kunder väl informerade om statusen för miljökonsekvenserna av deras verksamheter.

Våra dedikerade konsulter finns där för dig, inte bara för att tillhandahålla de nödvändiga övervakningsresultaten, utan också för att tolka resultaten åt dig, och för att proaktivt föreslå och planera åtgärder för att undvika att miljörisker uppstår. Du kan lita på våra experter i alla faser av din verksamhet.

Vid miljöövervakning genomför vi undersökningar av vattenkvalitet, kartläggningar som rör fåglar, fiskar och andra djur, mätningar av buller eller utsläpp samt inom flera andra områden som kräver kunnande både när det gäller natur och tekniska aspekter. Vi tillgodoser behoven inom olika branscher och industrier, såsom energiproduktion och energiöverföring, gruvdrift och metall, massa och papper, transport, städer och kommuner.

För att kunna förutse miljöpåverkan erbjuder vi dessutom ett brett utbud av modelleringskunskaper.

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.