Milling metalworking process. Industrial CNC metal machining by vertical mill

Övrig processindustri

En strategisk partner som säkerställer hållbara lösningar med senaste tekniken

Vi har bred internationell erfarenhet av att genomföra varierande projekt inom olika processindustrier. Med stöd av vår djupa teknikkompetens inom kemisk industri, massa- och pappersindustri och energisektorer, erbjuder vi även tjänster inom andra industrisektorer i olika regioner.

Miljö, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet beaktas alltid i alla teknik- och konsulttjänster. Vi erbjuder tjänster inom bland annat vattenförbrukning, miljöstudier, hälsa och säkerhet och energieffektivitetsanalys, för att hjälpa våra kunder att nå högre effektivitet genom hållbara smarta lösningar.

Vi konstruerar effektiva, säkra och miljövänliga produktionsanläggningar tillsammans med våra kunder. Vår unika kombination av spetskompetens inom processteknik och tvärvetenskaplig teknisk expertis gör det möjligt för oss att ge våra kunder specifika mervärden i alla slags studier, implementeringsprojekt och den dagliga driften. Miljö, hälsa och säkerhet och andra konsultuppdrag utförs i samarbete med specialister inom processteknik för att möjliggöra hållbara industrier och processer för framtiden.

Våra nyckelkompetenser:

  • Batterikemikalier och batteriproduktion
  • Tillverkning av konsumentprodukter
  • Textilier
  • Annan tillverkning
Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.