Spools of paper rolls lined up for printing press

Papper & massa

En strategisk partner som säkerställer hållbara lösningar med den senaste tekniken

Massa- och pappersindustrin är till sin natur mycket kapitalintensiv och företagen måste alltid vara på jakt efter sätt att få ut bästa avkastning på sina investeringar, samtidigt som kraven ökar på en mer hållbar industri. Vår långa historia, med över 50 års erfarenhet av bland annat projekt inom papper- och massaindustrin världen över, gör oss väldigt stolta. Det, tillsammans med vår vilja och förmåga att leverera hållbara lösningar med den senaste tekniken, gör att vi är en pålitlig partner som kan bidra till våra kunders konkurrenskraft.

Vi har djup kunskap inom skogsindustrins hela värdekedja, från råvaror och produktion till slutprodukten hos konsumenten. Detta ger en unik grund för att hjälpa våra kunder med långsiktiga investeringsbeslut med mål att skapa en hållbar industri för framtiden. Med stort affärs-, teknik- och processkunnande skapar vi lösningar som ger värde för hela investeringslivscykeln för våra kunder - både i stora och små projekt.

Vi erbjuder lokal närvaro med globala kompetenser. Detta hjälper oss att optimera vår verksamhet till våra kunders nytta och möjliggör även snabb support till kunden eller projektet när det så behövs, och som samtidigt kan svara på dagens krav från olika intressenter.

Vi kan hjälpa dig att planera, utveckla och implementera strategiskt belägna toppmoderna produktionsanläggningar. Vi erbjuder den senaste tekniken och hållbara koncept som gradvis kan förvandla det klassiska massabruket till ett bioraffinaderi med bästa miljöprestanda.

 
Åsa Frössling Älveroth
Head of Competence Line Pulp & Paper

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt

Relaterade nyheter, events och artiklar

Du kanske också är intresserad av