Spools of paper rolls lined up for printing press

Papper & Massa

En strategisk partner som säkerställer högsta nivå av teknik, säkerhet och kvalitet

Massa- och pappersfabriker är mycket intensiva kapitaltillgångar. Marknadsprognoser måste beaktas i ett scenario där konsumentmarknader och fiberförsörjning många gånger finns i olika geografiska områden. Dessa scenarier påverkas bland annat av demografiska, sociala och miljömässiga trender och av lagstiftning.

Källan till massa är till största delen trä, vilket är en hållbar förnyelsebar resurs. Genom att förfina det ytterligare till värdefullt pappers- och förpackningsmaterial och olika biobaserade nya produkter, erbjuder det hållbara och återvinningsbara val för att ersätta olika fossilbaserade material.

Genom vår djupa strategiska insikt och processteknikförståelse på högsta nivå, i kombination med vår lokala närvaro, kan vi möta upp de skärpta krav som ställs av intressenterna. Vi kan hjälpa dig att planera, utveckla och implementera strategiskt placerade och toppmoderna produktionsanläggningar. I enlighet med bästa möjliga teknik och de senaste marknadstrenderna, tar vi fram i ett koncept som gradvis förvandlar det klassiska massabruket till en bioraffinaderianläggning med bästa miljöprestanda.

AFRYs erbjudande för kunder inom bioindustrin inkluderar rådgivnings-, ingenjörs- och projektgenomförandetjänster för att identifiera, utvärdera och implementera investeringsalternativ och projekt baserade på förnyelsebar biomassa. AFRY har en unik förståelse för hela biomassans värdekedja – från råvara till slutprodukt. De projekt AFRY designar och genomför är säkra, energi- och resurseffektiva och uppfyller stränga miljökrav.

Vi har en samlad djup global insikt genom 400+ större designprojekt och mer än 60 års erfarenhet, inklusive engagemang i 90 % av världens största massabruksprojekt, designade inte enbart för papperstillverkning utan också för sådana specialiteter som dissolving -och pappersmassa.

Den unika kombinationen av specialistkunskap inom processteknik och multidisciplinär ingenjörsexpertis, gör att vi kan bidra med verkligt mervärde till våra kunder i alla typer av studier, implementeringsprojekt, samt under den dagliga driften av industrianläggningen.

Miljö-, hälso- och säkerhetsuppdrag och andra konsultuppdrag görs i samarbete med processteknikspecialister, vilket möjliggör en helhetssyn, som även tar hänsyn till produktionsprocessernas korrelation.

Våra nyckelkompetenser

  • Pappersbruk och maskiner
  • Kartong
  • Lagerhantering
  • Massabruk och bioraffinaderier
  • Efterbehandling, hantering, lagring och fraktanläggningar
  • Mjukpapper och hygien
  • Förpackning och konvertering
Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.