Power

Power-to-X

Power-to-X – en nyckel till utfasning av fossila bränslen

Power-to-X (P2X) innebär omvandling av elkraft till någonting annat. Det är ett sätt att kombinera alla tillgängliga alternativ för en effektiv och flexibel användning av överskottsenergi från förnybara källor. Energisystem är utformade för att generera kraft när det behövs. I och med den ökade produktionen av förnybar energi från källor som sol och vind kommer det att finnas tillfällen när vi genererar mer kraft än vi behöver. Det kommer att leda till ökad efterfrågan på energilagring, där Power-to-X-process blir ett sätt att omvandla överskottsenergin till något annat (gas, syntetiskt bränsle, rörelse, o.s.v.).

Varför Power-to-X?

Power-to-X är en nyckel till utfasning av fossila bränslen. Världen står inför ett akut behov av en effektiv, ändamålsenlig och långsiktig metod för att minska koldioxidutsläppen. Vi tror att vätgas och syntetiska bränslen som erhållits från förnybar energi med hjälp av Power-to-X-tekniken kommer att bli en viktig pusselbit när klimatmålen ska uppnås. Vi är övertygade om att Power-to-X kommer att bli centralt för framtidens kraftsystem och en viktig del i energiomställningen.

Experter tror att Power-to-X är nästa industriella revolution. Användningen av P2X-teknik och P2X-produkter kommer att främja integrering av förnybar energi i andra energiförbrukande sektorer som utgör en stor del av den globala ekonomin (transport, tillverkning, kemikalier, jordbruk, o.s.v.), med en effektiv omställning från fossila bränslen som resultat.

Vad står X:et för?

X:et står för något av följande: kraft-till-bränsle, kraft-till-gas, kraft-till-kraft, kraft-till-kemikalier, kraft-till-vätgas, kraft-till-ammoniak, kraft-till-metan, kraft-till-rörelse eller kraft-till-värme.

Kärnan i Power-to-X: Vätgas

Den förnybara P2X-tekniken bygger på elektrolys. Elektrolysatorer kan användas för att omvandla el från förnybara energikällor som vind eller sol till ”grön” vätgas. Med hjälp av Power-to-X-teknik kan vätgasen omvandlas vidare och användas i sekundära omvandlingsprocesser som metanisering, hydrogenering och Fischer-Tropsch-processen för att generera en rad kolväteprodukter samt i Haber-Bosch-processen för att generera ammoniak.

Illustration Power-To-X

AFRYs bredd av kunskap möjliggör en unik lösning för kunder som investerar i väte

Energi

Teknisk bedömning, genomförbarhets- och förstudier, design, teknik, projektleverans, hälsa och säkerhet, miljö, digitalisering

 • Förnybar energi inklusive vind-, sol- och vattenkraft
 • Elproduktion, överföring och distribution
 • Storskalig elektrolysator
 • Energilagring
Wind mill
Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Processindustri

Teknisk bedömning, genomförbarhets- och förstudier, design, teknik, projektleverans, hälsa och säkerhet, miljö, digitalisering

 • Elektrolysprocessteknik
 • H2-infrastruktur och -slutanvändning i flera processer för processindustrin t.ex. bränslen, metanol och ammoniak
 • H2-baserat stål och metaller

 

Fordon och mobilitet

 • H2-slutanvändning i fordons- och mobilitetstillämpningar
Sports car driving on winding remote road
SCM Advisory woman speaking to group of people

Rådgivning

 • El, gas, vätgasanalys och marknader
 • Projektutveckling för de tidiga faserna i H2-projekt
 • Strategisk rådgivning inklusive företagsstrategi, marknadsinträde, samarbete, investeringsstrategier
 • Övergripande projektdesign, granskning, finansiering och transaktionsstöd

Transportinfrastruktur

 • Tankstationer för vätgas
 • Hamninfrastruktur
 • Tåginfrastruktur
 • CCS-infrastruktur
Four roads with one car

Våra kompetenser

Pedro Raposo - Director Power to X
Pedro Raposo
Director Power to X

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pedro Raposo

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.