Sea and partly cloudy sky

Sjö

Omfattande erfarenhet inom marina system

AFRY har en omfattande erfarenhet inom marina system som täcker behoven i morgondagens krav på marint försvar. Våra experter har lång erfarenhet från både militära och civila sjöarenor. Exempel på områden där AFRY har bidragit till den svenska marinen och försvarsindustrin är:

  • Test och utvärdering av Combat Management System (CMS) för svenska marinens Visby-klass korvett
  • Systemsäkerhet för svenska marinens Visby-klass korvett
  • ILS-stöd för mid-life upgrade (MLU) av den svenska marinens Gotland-klass ubåt
  • ILS-stöd för modifiering av svenska marinens Koster-klass gruvmätningsfartyg (MCMV)
  • ILS-stöd för mid-life upgrade (MLU) av den svenska marinens Göteborg-klass korvett
  • Total systemsäkerhet för svenska marinens nya signalintelligenta fartyg Orion
  • ILS-support och teknisk support av Tactical Data Link (TDL) för svenska marinen
  • Datamigreringsprojekt för svenska marinens logistikdatabas
Morgan Rindeskär
Section Manager Naval

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.