Infra-Buildings, hospital operation

Sjukhus, vård och forskning

Med hjärta för sjukhus, vård och omsorg

Vi levererar sjukhuslösningar där patienternas och vårdpersonalens säkerhet och välbefinnande kommer i första rummet.

Ändrade befolkningskurvor och tekniska framsteg gör att sjukvården står inför såväl stora möjligheter som tuffa utmaningar. Det krävs tillförlitliga och flexibla lösningar för att uppfylla vårdens behov, i dag och i framtiden. Precis sådana lösningar levererar AFRY för sjuk- och hälsovård.

Många faktorer måste samverka i modern sjukvård: Hållbara och smarta system som fungerar dygnet runt. Byggnader som är så flexibelt byggda att de kan användas på alla möjliga sätt. Säkra och funktionella behandlingsmiljöer som sätter människans behov i centrum. Utrymmesplanering, ventilation och material som har valts för att minska smittspridning – samt hög hållbarhet.

AFRY har lång erfarenhet av uppdrag i sjukvårdsmiljö. Vi sätter patienternas och vårdpersonalens välbefinnande, säkerhet och upplevelse i första rummet, och vi vet att det krävs samarbete för att nå bästa resultat. Dessutom är vi medvetna om vikten av kostnadseffektiva, smidiga processer med effektiva flöden för såväl patienter som förbrukningsmaterial.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.

Kontakt

Har du frågor om vårt bygg- och fastighetserbjudande eller de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser