Infra-Buildings, hospital operation

Sjukhus, vård och forskning

Med hjärta för sjukhus, vård och omsorg

Vi levererar sjukhuslösningar där patienternas och vårdpersonalens säkerhet och välbefinnande kommer i första rummet. 

Ändrade befolkningskurvor och tekniska framsteg gör att sjukvården står inför såväl stora möjligheter som tuffa utmaningar. Det krävs tillförlitliga och flexibla lösningar för att uppfylla vårdens behov, i dag och i framtiden. Precis sådana lösningar levererar AFRY för sjuk- och hälsovård.

Många faktorer måste samverka i modern sjukvård: Hållbara och smarta system som fungerar dygnet runt. Byggnader som är så flexibelt byggda att de kan användas på alla möjliga sätt. Säkra och funktionella behandlingsmiljöer som sätter människans behov i centrum. Utrymmesplanering, ventilation och material som har valts för att minska smittspridning – samt hög hållbarhet.

AFRY har lång erfarenhet av uppdrag i sjukvårdsmiljö. Vi sätter patienternas och vårdpersonalens välbefinnande, säkerhet och upplevelse i första rummet, och vi vet att det krävs samarbete för att nå bästa resultat. Dessutom är vi medvetna om vikten av kostnadseffektiva, smidiga processer med effektiva flöden för såväl patienter som förbrukningsmaterial. 

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings

Relaterade nyheter och artiklar