Infra-Buildings, school education students

Skolor och utbildingslokaler

Skollokaler för bättre inlärning

AFRY har den expertis och erfarenhet som krävs för att designa alla sorters utbildningslokaler, som grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet.  

Skolorna är centrala platser för lärande och utveckling och har stor betydelse för skolbarnets, studentens och lärarens liv.  När vi skaffar oss kunskap och utvecklar vårt analytiska tänkande behöver vi miljöer som gynnar koncentration, kreativitet och återhämtning. En sådan miljö bör vara lugn och inspirerande på samma gång – och dessutom flexibel nog att uppfylla både enskildas och stora gruppers olika behov. Givetvis måste de även vara kostnadseffektiva att bygga, driva och underhålla.

Erfarenheten har lärt oss hur vi skapar de bästa miljöerna för växande hjärnor. Det krävs flexibel belysning, ventilation och akustik, samt brand- och säkerhetsstandard på högsta nivå. Inom högskola och universitet håller den gamla föreläsningssalen på att försvinna till förmån för mindre, rundare ytor som passar bättre för samverkan och diskussioner. Dagens utbildning är dessutom beroende av digital teknik, vilket gör att IT-lösningar och uppkopplingar får avgörande betydelse. 

Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings