People in a quay, residential buildings at the background

Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

På AFRY använder vi vår samlade kunskap för att skapa stadsutvecklingslösningar för framtidens samhällen.

För en framgångsrik stadsutveckling krävs specialiststöd och strategisk planering på många nivåer.

Vi har ett brett utbud av specialister och vårt team består av stadsplanerare, kulturgeografer, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, ekonomer, kart- och mättekniker, 3D-visualiseringsexperter, trafikplanerare, vägplanerare, miljöexperter och många fler. Denna kombinerade expertis är ett kraftfullt verktyg i omvandlingen av städer och landskap.

Vår erfarenhet kommer från projekt i alla storlekar – från stadsplanering av hela städer till markanvändningsplaner för kommuner och värdeskapande detaljplaner för markutveckling.

Vi erbjuder excellens i vägledningen av alla slags utvecklingsprojekt. Från idé till beslut – med hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Vår ambition är alltid att skapa ett långsiktigt värde för alla intressenter, ofta i dialog med allmänheten. Vi använder vår kombinerade expertis för att skapa lösningar för framtidens samhällen.

 • Huvudplanering och zonindelning.
 • Hållbarhetsstrategier.
 • Konsekvensanalys.
 • Landskapsarkitektur och allmänna utrymmen.
 • 3D-analys och visualisering.
 • GIS-analysis.
 • Miljöinspektioner.
 • Hållbar affärsutveckling.
 • Certifieringar för hållbara lösningar.
 • Deltagande planering och samhällsengagemang.
 • Trafikanalys och planering.
 • Information om projektledning och ledning.
 • Design och modellering.
 • Investeringsplanering.
 • Regional planering.
Folke Sandberg - Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Peter Lundman - Technical Director BA Transportation
Peter Lundman
Technical Director BA Transportation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt