People in a quay, residential buildings at the background

Hållbar samhällsutveckling

Vi arbetar tillsammans för att skapa lösningar för framtidens samhällen

För en framgångsrik samhällsutveckling krävs tvärvetenskapligt samarbete med långsiktig strategisk planering på många nivåer.

Genom att dra nytta av vårt breda utbud av såväl specialister som generalister skapar vi en konsultbas som täcker planeringens alla steg. Från konceptutveckling och visioner till antagen detaljplan och gestaltning samt utformning för att fylla platser och stadsrum med värdeskapande aktiviteter. Vårt team består av stadsplanerare, kulturgeografer, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, ekonomer, kart- och mättekniker, 3D-visualiseringsexperter, trafikplanerare, vägplanerare, miljöexperter och många fler.

Denna kombinerade expertis är ett kraftfullt verktyg i omvandlingen av städer och samhällen, oavsett om det gäller stadsplanering av hela städer, konceptutveckla ett område i förändring, eller underlagsanalys för att rätt beslut ska kunna fattas.

Vår ambition är alltid att skapa ett långsiktigt värde för alla intressenter, där allmänheten ofta får ta en roll i ett tidigt skede.

Genom kvalitativ och ambitiös rådgivning skapar vi tillsammans med våra kunder de visionära och livskraftiga samhällena vi, våra barn och barnbarn vill leva i.

Ett urval av våra tjänster:

 • Översiktsplanering
 • Detaljplanering
 • Processledning och projektstöd
 • Ansökningar om projektmedel
 • Utvärdering av projekt
 • Hållbarhetsstrategier för satsningar, koncept, projekt och verksamheter
 • Konsekvensanalys (samhälls-, social-, ekonomisk-)
 • 3D-analys och visualisering
 • GIS-analys
 • Hållbar affärsutveckling
 • Certifieringar för hållbara lösningar
 • Deltagandeplanering och samhällsengagemang
 • Trafikanalys och -planering
 • Information om projektledning och ledning
 • Design och modellering
 • Investeringsplanering
 • Regional planering
 • Klimatanpassning
 • Klimatriskinventeringar
 • Klimatriskanalys
Folke Sandberg - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade projekt

Relaterade nyheter, events och artiklar