Infra-Buildings-stations and terminals

Stationer och terminaler

Lösningar för stationer och terminaler

AFRY bidrar ofta med specialistkunskap då stationer, terminaler och bytespunkter ska utformas och lokaliseras. Vi hjälper kommuner, myndigheter och andra intressenter att hitta lösningar i komplexa frågor.

Hur bör bytespunkten se ut? Och var bör den ligga? AFRY har den erfarenhet, de verktyg och modeller som krävs för att kunna skapa attraktiva och integrerade knutpunkter med välfungerande kollektivtrafik. Vi analyserar behov och kapacitet, och föreslår långsiktigt hållbara lösningar.

Men det trafikmässiga perspektivet är inte allt. Funktion, estetik, genomförbarhet, kostnad och detaljprojektering är viktiga aspekter i alla projekt. Därför är vi vana att samarbeta med arkitekter, planerare och samtliga tekniska discipliner, från konstruktion och kalkyl till ljusdesign och geoteknisk expertis. Vi kan bidra genom hela processen: från lokaliseringsutredningar och de allra tidigaste skedena, ända till utvärderingen av en färdig trafiklösning. Slutresultatet blir optimal utveckling av städer och infrastruktur.

Kontakt

Har du frågor om transportinfrastruktur eller vårt bygg- och fastighetserbjudande och de olika skedena i byggnadens livscykel som tidiga skeden, projektering och byggproduktion eller drift och förvaltning? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design

Folke Sandberg

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design

Peter Lundman

Technical Director BA Planning & Design

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattias Andreassen - VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Mattias Andreassen

VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Våra kompetenser

Relaterade projekt