Infra-Buildings-stations and terminals

Stationer och terminaler

Lösningar för stationer och terminaler

AFRY bidrar ofta med specialistkunskap då stationer, terminaler och bytespunkter ska utformas och lokaliseras. Vi hjälper kommuner, myndigheter och andra intressenter att hitta lösningar i komplexa frågor.

Hur bör bytespunkten se ut? Och var bör den ligga? AFRY har den erfarenhet, de verktyg och modeller som krävs för att kunna skapa attraktiva och integrerade knutpunkter med välfungerande kollektivtrafik. Vi analyserar behov och kapacitet, och föreslår långsiktigt hållbara lösningar.

Men det trafikmässiga perspektivet är inte allt. Funktion, estetik, genomförbarhet, kostnad och detaljprojektering är viktiga aspekter i alla projekt. Därför är vi vana att samarbeta med arkitekter, planerare och samtliga tekniska discipliner, från konstruktion och kalkyl till ljusdesign och geoteknisk expertis. Vi kan bidra genom hela processen: från lokaliseringsutredningar och de allra tidigaste skedena, ända till utvärderingen av en färdig trafiklösning. Slutresultatet blir optimal utveckling av städer och infrastruktur.

Folke Sandberg  - Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Peter Lundman - Technical Director BA Transportation
Peter Lundman
Technical Director BA Transportation

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.