AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Studier gällande hälsa, säkerhet och miljö

AFRYs tjänster inom hälso-, säkerhets- och miljöstudier

På AFRY är vi experter på hälso-, säkerhets- och miljöstudier

Hälsa, säkerhet och miljö är avgörande för en hållbar verksamhet och vi vet hur dessa faktorer förbättrar verksamheten. En systematisk policy för hälsa, säkerhet och miljö är avgörande för att uppfylla mål och optimera processer. Vi är proaktiva i vårt arbete med dessa frågor och använder aktivitetsobservationer för att optimera din verksamhet på ett säkert och lämpligt sätt. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och kvalitetssystemet på AFRY är utvecklat enligt denna standard.

Exempel på kompetensområden:

 • Systematisk kartläggning av arbetsmiljön och förebyggande åtgärder för att förhindra kortsiktiga och långsiktiga negativa hälsoeffekter.
 • Utveckling av säkra och attraktiva arbetsmiljöer med fokus på trivsel, samarbete och på att bemästra uppgifter.
 • Uppfyllande av relevanta bestämmelser och standarder inom hälsa och säkerhet.
 • Identifiering av överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder, arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter samt av onödig eller olaglig miljöförstöring.
 • Hjälp att bibehålla kontrollen över produktion och avfallsflöden.
 • Process och kemikaliesäkerhet.
 • Säkerhet under byggnation.
 • Cybersäkerhet.
 • Fastighets- och byggsäkerhet.
 • Maskinsäkerhet.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar:

 • Tillstånds- och myndighetsfrågor.
 • Säkerhetshantering.
 • Projekttjänster gällande hälsa, säkerhet och miljö.
 • Riskanalyser.

Oavsett tillämpningsområde hjälper vi dig att utforma, skapa och implementera relevanta säkerhetsprogram. Väl förvaltade och genomförda hälso- och säkerhetsförfaranden hjälper till att hantera risker och förebygga förluster, vilket möjliggör ett större utbud av företagsflexibilitet. Kunderna kommer också att gynnas av att företag tar ett högt socialt ansvar.

Ett robust säkerhetsprogram kan öka industrioperatörens produktivitet med upp till 5 %. *)

*) Center for Chemical Process Safety

Våra kompetenser

Kontakta Christin Eriksson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.