Computer document on desk

Teknisk dokumentation

Teknikinformation skapar mervärde

Har du tänkt på att ett bra system eller en genomarbetad konstruktion uppnår sin fulla potential först när det är tydligt hur de ska användas och skötas på bästa sätt?

Väl genomarbetad produktinformation bör vara ett självklart och naturligt inslag i varje projekt. Tillsammans har vi teknikinformatörer bred erfarenhet från många typer av uppdrag i ett flertal olika branscher. Syftet med vårt arbete är att göra vardagen lite enklare för dig och dina kunder.

Målgruppsanpassad information bidrar både till upplevelsen av hög kvalitet och den faktiska säkerheten. Dyrbara produktionsstopp och personskador kan undvikas samtidigt som supportkostnaderna minskar. I många fall är teknikinformation dessutom en juridisk förutsättning för att kunna lansera en produkt

God information ger dina produkter och tjänster ett mervärde som du inte vill gå miste om! Fråga oss som arbetar med teknikinformation på ÅF hur vi kan öka värdet på ditt projekt.

Vårt erbjudande
  • Handböcker och kataloger
  • Utbildning och webbaserad utbildning
  • Onlinehjälp, UX-design och programdokumentation
  • Informationsstrukturer, processer och system för hantering av information och innehåll (CMS) 
  • Informations- och målgruppsanalys
  • Illustration, visualisering och layout

Frida Lövgren

Team Leader, Technical Documentation, Malmö

Tomas A Johansson

Section Manager, Technical Communication, Göteborg