Telecom Mast

Telekomnät

Utvecklingen på telekommarknaden går snabbt, både i Sverige och internationellt. Användningen av mobila tjänster i fasta och mobila nät ökar. Med AFRY får du en oberoende konsultpartner med heltäckande expertis på telekomområdet som ger dig stöd genom systemets hela livscykel, från analys till avveckling.

Du får bred kompetens inom telekom av bland annat:

  • Mobila och fasta nät
  • Kommunikation via fiberoptik
  • IP-nät
  • Transmissionsnät
  • Satellitkommunikation
  • Tetra och Rakel
  • ERTMS och GSM-R

Kontakt

Eskil Bendz - Unit Manager Connectivity and System Solutions

Eskil Bendz

Unit Manager Connectivity and System Solutions

Kontakta Eskil Bendz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Lina Wallensten - Section Manager Networks

Lina Wallensten

Section Manager Networks

Kontakta Lina Wallensten

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.