Telecom Mast

Telekomnät

 

Utvecklingen på telekommarknaden går snabbt, både i Sverige och internationellt. Användningen av mobila tjänster i fasta och mobila nät ökar. Med AFRY får du en oberoende konsultpartner med heltäckande expertis på telekomområdet som ger dig stöd genom systemets hela livscykel, från analys till avveckling.

Du får bred kompetens inom telekom av bland annat:
  • Mobila och fasta nät
  • Kommunikation via fiberoptik
  • IP-nät
  • Transmissionsnät
  • Satellitkommunikation
  • Tetra och Rakel
  • ERTMS och GSM-R
Katarina Giertta
ICT & Telecom

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.