Man consulting others about plans with post-it note

Test & Verifiering för produkter

Kvalitetssäkring minskar kostnader, kortar ledtiderna till leverans och höjer kvalitén på slutprodukten. AFRY har gedigen erfarenhet av att planera och systematiskt utforma tester för både produkter och system.

Standarder och krav på din produkt omvandlas av våra testspecialister till spårbara tester och tydliga testrapporter. Testautomatisering i testramverk och integrerade sensorer i testmiljön är utmaningar vi gärna hjälper dig med.  

Vi hjälper dig redan under designprocessen där vi ser till att produkten är optimerad för testerna. Vi kan utveckling av testverktyg och kan tryggt ta ansvar för utveckling av ditt testsystem för utveckling eller produktion.

Vi erbjuder:

  • Test management & Test lead
  • Test Design & Test Analysis
  • Test automation
  • Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD)
  • Development of Test tools and Test systems
  • Design for Testability (DFT)
Magnus Skärhem - Business Unit Manager, Test & Qualification Center
Magnus Skärhem
Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Magnus Skärhem

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.