Woman holding folder

Test & verifiering för produkter

Kvalitetssäkring minskar kostnader, kortar ledtiderna till leverans och höjer kvalitén på slutprodukten

AFRY har gedigen erfarenhet av att planera och systematiskt utforma tester för både produkter och system.

Standarder och krav på din produkt omvandlas av våra testspecialister till spårbara tester och tydliga testrapporter. Testautomatisering i testramverk och integrerade sensorer i testmiljön är utmaningar vi gärna hjälper dig med.  

Vi hjälper dig redan under designprocessen där vi ser till att produkten är optimerad för testerna. Vi kan utveckling av testverktyg och kan tryggt ta ansvar för utveckling av ditt testsystem för utveckling eller produktion.

Vi erbjuder:

  • Test management & Test lead
  • Test Design & Test Analysis
  • Test automation
  • Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD)
  • Development of Test tools and Test systems
  • Design for Testability (DFT)
Malin Kämpe - Business Unit Manager, Test & Qualification Center
Malin Kämpe
Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Malin Kämpe

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar