Euca

Textilfiber & Återvinning

Efterfrågan på hållbara textilfibrer växer snabbt globalt.

Textilindustrin övergår allt mer till att skapa hållbara och cirkulära modeller, främst till följd av konsumenternas ökade medvetenhet och de nya reglerna på både EU-nivå och global nivå. Många initiativ och innovativa utvecklingsprojekt är redan igång på olika nivåer i den textila värdekedjan. Man är angelägen att utvärdera, skala upp eller utveckla befintliga processer och tekniker.

Men hur gör man textilindustrins och hela modeindustrins livscykel mer hållbar?

Att hitta nya alternativ till bomull och fossilbaserade material är bara en del av lösningen. Kritiska inslag på vägen mot större hållbarhet är cirkulära lösningar med effektiva återvinningssystem och regenerering av textilfiber. Med tanke på den växande globala efterfrågan på kläder och textilier finns det ett akut behov av omställning i riktning mot mer hållbar produktion och konsumtion av textilier. Konstgjorda cellulosafibrer erbjuder modeindustrin ett fungerande alternativ för mer hållbara lösningar.

Vi på AFRY hjälper våra kunder att implementera affärsmöjligheter i hela värdekedjan för textilier. Vi arbetar nära kunderna och hjälper dem genom hela processen, från genomförbarhetsbedömning till design och genomförande av projektet.

Konsumtionen av träbaserade textilfibrer beräknas öka avsevärt

Den globala produktionen av konstgjorda cellulosafibrer (MMCF) fortsätter att växa i snabbare takt än textilfibrer totalt. Det finns många framväxande tekniker under utveckling för framställning av MMCF av hög kvalitet, vilka hanterar miljöproblemen och problemen med bearbetningsinstabilitet för kommersiell MMCF. Även om större delen av de nya textilfibrerna fortfarande befinner sig i ett relativt tidigt utvecklingsstadium, påskyndas kommersialiseringen genom partnerskap i värdekedjan. AFRY samarbetar nära med hela ekosystemet, inklusive teknikföretag, textilföretag och traditionella massa- och pappersföretag som ställer om sin produktion mot textilfibrer.

AFRY:s unika kompetens omfattar hela processen från skog till textilier och återvinning av textilfibrer. Vi arbetar professionellt för att säkerställa att skogsbruk och träbaserade råvaror anskaffas utan risk för den biologiska mångfalden. Vi är din partner i alla faser av implementeringen av nya produktionsenheter, från genomförbarhetsstudier och marknadsanalys till projektleveranser och stöd under anläggningsdrift.

Kombinationen av biobaserad industri och cirkulära lösningar förändrar spelplanen

Genom att öka värdet på biobaserade material, minska avfallet och anamma cirkulära lösningar åstadkommer vi bättre resurseffektivitet. Konsumenterna kräver att modeföretag minskar sin miljöpåverkan genom ny teknik och innovationer för den cirkulära ekonomin. En viktig faktor är återvinning av textilfibrer, som är en väg mot mer hållbart mode.

AFRY har stark kompetens inom både mekanisk och kemisk återvinning av textilier. Vi har samarbetat aktivt med processteknikutvecklare och återvinningsföretag och stöttat dem i att hitta lämpliga lösningar för återvinning av både cellulosafibrer och PET-fibrer.

Textilindustrins värdekedja har skapat potential för förbättrat samarbete

Den konventionella textilvärdekedjan är mycket komplicerad och spridd och har många aktörer involverade på olika nivåer. En nyckelfaktor för att revolutionera textilindustrin är samarbete mellan olika aktörer, som fiberproducenter, varumärkesägare samt insamlings- och återvinningsföretag.

AFRY till din tjänst

Tack vare ingående förståelse och kompetens kring cellulosafibrer och en historia av mångårigt samarbete med världens största massatillverkare, i kombination med omfattande erfarenhet från processindustrin och av projektgenomföranden, är vi en unik partner för kunder i textilbranschen som vill avancera sin biobaserade fiber till skalbar kommersiell produktion. Vi hjälper våra kunder att bedöma mognaden hos textilfibertekniker, att modellera de konstgjorda cellulosafibrernas konkurrenskraft i förhållande till andra fibrer och att diskutera behovet av förnybar textilfiber med varumärkesägare. De förstudier inför investeringar som vi erbjuder ger ett neutralt beslutsunderlag där alla aspekter av ett industriprojekt beaktas – tekniska, ekonomiska, kommersiella och miljömässiga synvinklar, kompletterat med riskanalys.

AFRY har deltagit i flera framgångsrika projekt inom textilfibrer och textilåtervinning och kan erbjuda producenter och varumärkesägare inom textilindustrin unika tjänster inom följande områden globalt:

Produktion av biobaserad textilfiber

 • Teknikbedömning
 • Förstudier och studier av genomförbarhet
 • Tvärvetenskaplig teknik
 • Projektleveranser inklusive EPCM
 • Rådgivning rörande hälsa, säkerhet och miljö
 • Digitalisering
road in a green forest from above
recycling

Textilåtervinning (cellulosa och PET) – mekaniska och kemiska återvinningstekniker

 • Teknikbedömning
 • Förstudier och studier av genomförbarhet
 • Tvärvetenskaplig teknik
 • Projektleveranser inklusive EPCM
 • Rådgivning rörande hälsa, säkerhet och miljö
 • Digitalisering

Rådgivning

 • Analys av textilmarknaden
 • Investeringsförberedande genomförbarhetsstudier
 • Strategisk rådgivning inklusive företagsstrategi, marknadsinträde, samarbete, investeringsstrategier
 • Övergripande projektgranskning, finansiering och transaktionsstöd
Advisory

Våra kompetenser

Åsa Frössling Älveroth - Head of Business Sector Pulp & Paper
Åsa Frössling Älveroth
Head of Business Sector Pulp & Paper

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Frössling Älveroth

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade projekt