Pedestrian route in a city

Tillbörlig aktsamhet av miljön

AFRYs tjänster inom miljömässig due diligence

På AFRY har vi experter som hjälper dig med EDD, environmental due diligence

Tillbörlig aktsamhet av miljön (Environmental Due Diligence, EDD) innebär att en bedömning görs av potentiella miljörisker, miljöförpliktelser och problem när det gäller bristande efterlevnad hos en fastighet. Därigenom klargörs ansvaret och säkerställs att fastighetstransaktionerna genomförs i enlighet med miljölagstiftningen. Detta bidrar också till att definiera riskfördelningen mellan köpare och säljare, vilket minskar meningsskiljaktigheterna och kontraktstvisterna efteråt.

Vi har genomfört tusentals EDD-bedömningar för industriella och kommersiella fastighetstransaktioner, med hjälp av vår EnRiSc©-metodik med särskild expertis i utredningar av föroreningar i mark- och grundvatten. Vi kan också vid behov utföra bedömningar av teknisk tillbörlig aktsamhet och flera andra utredningar. Med våra resurser och erfarenheter samt kunskaper om både EDD-processen och lagstiftningen i olika länder, kan vi på ett förtroligt sätt utvärdera även de största portföljerna och skräddarsy dessa utvärderingar för att möta våra kunders höga standarder.

Kontakt

Björn Trepte

Team/Group Manager, Environment Sweden

Christian Buser

Head of Market Area Environment, Switzerland

Mirja Ansorge

Department Head Environmental Engineering, Munich, Germany

Satu Lyyra

EDD, international bank projects