Medical Device

Utveckling av medicintekniska produkter

En pålitlig partner inom utveckling av medicintekniska produkter när du kräver högsta kvalitet

AFRY stödjer alla faser i den medicintekniska produktens livscykel, från ursprunglig idé och utveckling inklusive leverans, produktion, underhåll och support till slutet på dess livscykel. Vi är certifierade enligt såväl ISO 9001 som ISO 13485:2016, tjänster och kontraktsutveckling av medicintekniska produkter. Vi har erfarenhet av att hantera utvecklingsprojekt för en mängd olika produkter, från terapeutiska lasrar och mikrovågssystem till sterila engångsprodukter.

Exempel på kärnkompetens:
  • Projektledning
  • Kravhantering och kvalitetssäkring
  • Programvaruutveckling, inbäddad realtid och anslutna enheter
  • Utveckling och produktion av elektronik
  • Maskinteknik, konstruktion, material och plast
  • Verifiering och validering

Jörgen Simonsson

Business Unit Manager Connected Products South

Mia Sköld

Section Manager, System & Test

Our competencies