Thermal power plant at night

Värmekraft

Unik position för att leverera tjänster inom hela värdekedjan för värmekraft

Att säkerställa säker energiförsörjning och skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp är viktiga utmaningar där förnybar energi spelar en viktig och strategisk roll för att vi ska kunna tillgodose våra energibehov, i dag och i framtiden. Nära två tredjedelar av nettotillskottet till den globala kraftkapaciteten kommer under de kommande fem åren att komma från förnybar energi. Vi är stolta över att kunna stödja dig i ditt hållbarhetsarbete och att tillsammans kunna bidra till en säker energiförsörjning.

Vi utformar och bygger nya driftsäkra, kostnadseffektiva och miljövänliga renoverade kraftverk. Vi stöttar dig under projektutvecklingsfasen med allt från konceptdesign till projektledning och EPCM-konsulttjänster. Våra erfarna och pålitliga experter förser dig med tjänster under varje fas i energiprojektet.

Kunder vill ha en samarbetspartner med gedigen kompetens som förstår verksamhetens komplexitet i syfte att generera optimal avkastning. Vi kombinerar hög kompetens inom energiteknik med finansiell insikt och omfattande kunskaper om kundens lokala krav. Vi hjälper dig under alla faser, från Greenfield-analyser av investeringar, via genomförande till driftsättning, och till och med modernisering eller ombyggnad av anläggningar.

Projektgenomförande står i fokus och vi bidrar till att minska projektets kostnader och komplexitet – samtidigt som projektet slutförs i tid och inom arbetets omfattning med hög kvalitet.

Våra nyckelkompetenser

  • Konceptdesign
  • Renovering och modernisering
  • Tekniktjänster, projektledning, EPCM osv.
  • Greenfield-analyser
  • Förstudier
  • Finansiella bedömningar
Åsa Agervald - Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden
Åsa Agervald
Business Unit Manager, Heat & Power, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Åsa Agervald

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar